HRM
Search
K

Cấu hình hệ thống

Nơi thiết lập các cấu hình và định dạng khác nhau dựa vào nhu cầu sử dụng của người dùng.

1. Cài đặt

Phần cài đặt bao gồm chỉnh sửa cấu hình hệ thống, các biểu trưng hệ thống, vị trí xuất hiện các thông báo, cài đặt email, cài đặt SMS, thiết lập các module và cài đặt chủ đề đa dạng cho hệ thống.

1.1 Hệ thống

Bước 1: Để cài đặt hệ thống, vào phần cài đặt
trên thanh điều khiển, chọn cài đặt sau đó nhấn vào hệ thống.
Màn hình chọn chức năng thiết lập hệ thống
Bước 2: Trong phần hệ thống, cần điền đầy đủ thông tin về:
 • Tên ứng dụng
 • Tên công ty
Màn hình hệ thống
Bước 3: Sau khi hoàn thành, nhấn
để lưu lại.
Lưu cài đặt hệ thống
Nếu bạn đã cài đặt ssl trên máy chủ của mình thì có thể nhấn
để bật SSL. Sau đó chọn nền xác thực.
Tên ứng dụng và tên công ty nên được thay đổi để phù hợp với công ty bạn.
Các trường có dấu * là bắt buộc.

1.2 Biểu trưng hệ thống

Bước 1: Để thiết lập các biểu trưng trên hệ thống. Sau khi vào cài đặt trên thanh điều khiển, nhấn chọn biểu trưng hệ thống.
Bước 2: Trong mục biểu trưng hệ thống sẽ có 2 phần cần điền đầy đủ:
 • Biểu trưng hệ thống: hình ảnh sẽ xuất hiện trên tab của website.
 • Biểu trưng payslip/hoá đơn: hình ảnh sẽ xuất hiện trên các hoá đơn hoặc các phiếu lương thưởng (các giấy tờ thuộc quyền sở hữu của công ty).
Biểu trưng hệ thống
Biểu trưng payslip/hoá đơn
Bước 3: Nhấn
để lưu lại.
Các gợi ý về kích thước tiêu chuẩn được ghi chú ngay dưới bên dưới. Áp dụng kịch thước chuẩn sẽ giúp định dạng ảnh được rõ nét và được căn chỉnh hoàn hảo hơn.
Các trường có dấu * là bắt buộc.

1.3 Vị trí thông báo

Vị trí thông báo là nơi cài đặt sự xuất hiện của các thông báo, các vị trí mẫu bao gồm:
Bước 1: Để cài đặt, nhấn vào vị trí thông báo trong phần cài đặt.
Bước 2: Chọn các vị trí hiển thị thông báo trên hệ thống, bao gồm:
 • Dưới cùng bên phải
 • Trên cùng bên phải
 • Dưới cùng bên trái
 • Trên cùng bên trái
 • Trung tâm hàng đầu
Vị trí thông báo
Bước 3: Nhấn
để lưu lại.
Bật nút
nếu muốn bật nút đóng trong thông báo.
Sau khi lưu xong vui lòng tải lại trang để hệ thống cập nhật lại thông báo vừa cài đặt.
Các trường có dấu * là bắt buộc.

1.4 Cài đặt Email

Bước 1: Để cài đặt email, trước tiên chọn cài đặt email trong phần cài đặt. Màn hình sẽ xuất hiện như sau:
Cài đặt Email
Bước 2: Chọn loại email có sẵn. Bật thông báo qua email nếu có.
Bật nút
nếu muốn bật thông báo qua email.
Bước 3: Nhấn
để lưu lại.
Các trường có dấu * là bắt buộc.

1.5 Cài đặt SMS

Bước 1: Vào cài đặt, chọn cài đặt SMS.
Cài đặt SMS
Bước 2: Điền đầy đủ thông tin yêu cầu trong khu vực cài đặt SMS như hình bên trên.
Bước 3: Nhấn
để lưu lại.
Lưu cài đặt SMS
Các trường có dấu * là bắt buộc.

1.6 Thiết lập mô-đun

Bước 1: Vào thiết lập Mô-đun trong phần cài đặt.
Hệ thống hỗ trợ rất nhiều tính năng, chọn các tính năng cần hiển thị.
Thiết lập Mô-đun
Bước 2: Nhấn
để lưu lại.
Lưu thiết lập Mô-đun
Các mô-đun không được bật sẽ không hiển thị trên thanh menu.

1.7 Cài đặt chủ đề

Bước 1: Chọn cài đặt chủ đề trong phần cài đặt.
Bước 2: Thao tác thay đổi các thông tin
Cài đặt chủ đề
Bước 3: Nhấn
để lưu lại.
Thay đổi nền tiêu đề sẽ thay đổi nền hệ thống.
Các trường có dấu * là bắt buộc.
Đối với những mục có xuất hiện nút
, màn hình sẽ đưa ra những lựa chọn đã được thiết lập.

2. Các mô-đun

1.1 Loại hình công ty

1.1.1 Thêm mới loại hình Mô-đun

Bước 1: Vào phần cài đặt
trên thanh điều khiển, chọn các loại Mô-đun. Màn hình sẽ xuất hiện giống hình bên dưới.
Màn hình các loại hình Mô-đun
Bước 2: Ấn chọn Loại Mô-đun trong phần thiết lập. Thêm mới các loại hình công ty.
Loại hình Mô-đun
Bước 3: Nhấn
để lưu lại.
Các trường có dấu * là bắt buộc.

1.1.2 Chỉnh sửa/xoá

Nhấn chọn chỉnh sửa
hoặc xoá
theo các biểu tượng như hình bên dưới:
Chỉnh sửa hoặc xoá
 • Để chỉnh sửa, nhấn
  . Thay đổi các thông tin cần thiết sau đó ấn
  để lưu lại, hoặc đóng nếu muốn giữ lại thông tin ban đầu.
Chỉnh sửa
 • Để xoá, nhấn
  . Màn hình sẽ xuất hiện cảnh báo giống hình bên dưới. Nếu muốn xoá nhấn
  . Nếu không muốn xoá, nhấn đóng.
Thông báo xác nhận

1.2 Tôn giáo (Tên trên hệ thống là Religion)

1.2.1 Thêm mới tôn giáo

Bước 1: Vào cài đặt, chọn các loại mô-đun, sau đó chọn tôn giáo.
Thêm mới tôn giáo
Bước 2: Điền tôn giáo thích hợp.
Bước 3: Nhấn
để lưu lại.
Các trường có dấu * là bắt buộc.

1.2.2 Chỉnh sửa/xoá

Nhấn chọn chỉnh sửa
hoặc xoá
theo các biểu tượng như hình bên dưới:
Chỉnh sửa hoặc xoá
 • Để chỉnh sửa, nhấn
  . Thay đổi các thông tin cần thiết sau đó ấn
  để lưu lại, hoặc đóng nếu muốn giữ lại thông tin ban đầu.
Chỉnh sửa
 • Để xoá, nhấn
  . Màn hình sẽ xuất hiện cảnh báo giống hình bên dưới. Nếu muốn xoá nhấn
  . Nếu không muốn xoá, nhấn đóng.
Thông báo xác nhận

1.3 Tiền tệ

Để thêm mới tiền tệ:
Bước 1: Vào phần cài đặt
trên thanh điều khiển, chọn các loại mô-đun, sau đó chọn tiền tệ.
Bước 2: Màn hình sẽ xuất hiện thêm mới tiền tệ.
Bước 3: Điền thông tin về quốc gia và tiền tệ.
Bước 4: Nhấn
để lưu lại.
 • Để chỉnh sửa, nhấn
  . Thay đổi các thông tin cần thiết sau đó ấn
  để lưu lại, hoặc đóng nếu muốn giữ lại thông tin ban đầu.
Chỉnh sửa

3. Email mẫu (tên trên hệ thống là Email Template)

3.1 Chỉnh sửa email mẫu

Trong danh sách tất cả các email mẫu, chọn một email muốn chỉnh sửa.
Để chỉnh sửa, nhấn
. Thay đổi các thông tin cần thiết sau đó ấn
để lưu lại, hoặc đóng nếu muốn giữ lại thông tin ban đầu.

4. SMS mẫu

4.1 Chỉnh sửa SMS mẫu

5. Đa ngôn ngữ

5.1 Thêm mới ngôn ngữ

5.2 Xem danh sách ngôn ngữ

5.3 Thao tác Tắt/Xóa ngôn ngữ.

Chọn ngôn ngữ cần tắt trên hệ thống
Nếu tắt trạng thái của ngôn ngữ thì trên phần chọn ngôn ngữ ở thanh menu ngang sẽ không hiện nữa.