HRM
Search
K
Comment on page

Quản lý khách hàng

Mô tả tính năng, mục đích làm gì....

1. Danh sách khách hàng

Bấm vào phần Quản lý khách hàng bên menu bên trái màn hình chính.
Quản lý khách hàng
Màn hình sẽ hiển thị danh sách tất cả các khách hàng mà bạn đã thu thập. Bạn có thể đổi chế độ hiện thị theo nhóm khách hàng từ 10 đến 100 ở mục.
Có 2 chế độ xem danh sách khách hàng là Chế độ xem danh sách
và chế độ xem lưới
.

1.1 Thêm mới

Bấm vào biểu tượng
góc bên phải màn hình để thêm mới khách hàng.
Thêm mới khách hàng
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị ra bảng thêm thông tin khách hàng bao gồm: Tên và Họ của khách hàng, Mật khẩu khách hàng, Số điện thoại, Giới tính... như hình bên dưới.
Ngoài ra góc bên phải màn hình, bạn có thể thêm ảnh cho khách hàng đó.
Thêm thông tin khách hàng
Bấm vào biểu tượng
để lưu thông tin vừa tạo mới.
Bấm vào biểu tượng
để làm mới thông tin khách hàng.
Bấm vào biểu tượng
để quay lại màn hình chính.
Các trường có dấu * là bắt buộc.
Trường giới tính có biểu tượng
là trường lựa chọn theo mẫu có sẵn.

1.2 Xem/Sửa/Xoá hồ sơ khách hàng

Trường hợp 1: Bấm vào biểu tượng
trên danh sách các khách hàng để xem và sửa hồ sơ khách hàng
Xem / Chỉnh sửa / Xóa
Sau đó màn hình sẽ xuất hiện các thông tin liên quan đến khách hàng, bao gồm

1.2.1 Thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân
Sau khi điền thông thông tin cá nhân của khách hàng, bấm
để lưu dữ liệu.
Các trường có dấu * là bắt buộc.
Các trường có biểu tượng
là các trường chọn theo mẫu có sẵn.

1.2.2 Ảnh hồ sơ

Ảnh hồ sơ
Chọn ảnh làm đại diện cho hồ sơ sau đó bấm lưu để hoàn thành.
Trường có dấu * là bắt buộc.

1.2.3 Dự án

Danh sách dự án
Màn hình hiển thị danh sách tất cả các dự án đang có bao gồm Tên dự án, Mức độ ưu tiên, Nhóm thực hiện, Ngày bắt đầu - kết thúc dự án và Tiến trình dự án.
Tìm kiếm dự án trong thanh tìm kiếm bên phải màn hình.

1.2.4 Nhiệm vụ

Danh sách nhiệm vụ
Màn hình hiển thị danh sách tất cả các nhiêm vụ đang có bao gồm Tên tiêu đề, Tên dự án bao gồm nhiệm vụ đó, Nhóm thực hiện, Tiến trình dự án và Ngày kết thúc nhiệm vụ.
Tìm kiếm nhiệm vụ trong thanh tìm kiếm bên phải màn hình.

1.2.5 Hoá đơn

Danh sách hóa đơn thanh toán
Màn hình hiển thị danh sách tất cả các hóa đơn thanh toán đang có bao gồm Người nhận thanh toán, Ngày lập hóa đơn, Số tiền cần thanh toán và Trạng thái thanh toán.
Tìm kiếm hóa đơn thanh toán trong thanh tìm kiếm bên phải màn hình.

1.2.6 Đổi mật khẩu

Thay đổi mật khẩu khách hàng
Màn hình hiển thị thông tin đổi mật khẩu bao gồm Mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và Xác nhận mật khẩu mới.
Sau khi đổi mật khẩu, bấm
phía cuối màn hình để lưu mật khẩu đã thay đổi.
Các trường có dấu * là bắt buộc.
Mật khẩu không được tiết lộ cho bất kỳ ai. Mật khẩu phải được thay đổi ít nhất một lần trong 3 tháng.
Trường hợp 2: Bấm vào biểu tượng
để xóa thông tin khách hàng.
Xem / Chỉnh sửa / Xóa
Màn hình sẽ hiện thị thanh xác nhận yêu cầu xóa hồ sơ như sau
Xóa hồ sơ khách hàng
Bấm vào biểu tượng
để xóa hồ sơ khách hàng.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu xóa hồ sơ khách hàng.