HRM
Search
K
Comment on page

Yêu cầu nghỉ việc

Mô tả tính năng, mục đích làm gì....

1. Kiểu nghỉ việc

1.1 Thêm mới

Bước 1: Chọn yêu cầu nghỉ việc trên menu bên trái màn hình.
Màn hình chính Yêu cầu nghỉ việc
Bước 2: Chọn kiểu nghỉ
Màn hình chính Kiểu nghỉ việc
Bước 3: Sau khi ấn kiểu nghỉ việc, màn hình hiện ra thêm mới kiểu nghỉ việc và danh sách tất cả các kiểu nghỉ.
Thêm mới Kiểu nghỉ việc
Bước 4: Điền đầy đủ thông tin cần thiết vào khu vực thêm mới kiểu nghỉ việc
Bước 5: Nhấn
để lưu lại.
Các trường có dấu * là bắt buộc.

1.2 Sửa/Xoá nghỉ việc

Trong danh sách tất cả kiểu nghỉ việc, di chuột vào một kiểu nghỉ việc. Màn hình sẽ gợi ý chỉnh sửa và xoá.
Nhấn chọn chỉnh sửa
hoặc xoá
theo các biểu tượng như hình bên dưới:
Chỉnh sửa / Xóa Kiểu nghỉ việc
Trường hợp 1: Bấm vào biểu tượng
để chỉnh sửa.
Chỉnh sửa Kiểu nghỉ việc
Điền các thông tin vào bảng, sau đó
Bấm vào biểu tượng
để lưu lại.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu chỉnh sửa.
Các trường có dấu * là bắt buộc.
Trường hợp 2: Bấm vào biểu tượng
để xóa.
Sau đó, màn hình sẽ xuất hiện thanh xác nhận xóa như hình bên dưới.
Xóa Kiểu nghỉ việc
Bấm vào biểu tượng
để xóa.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu xóa.

2. Quản lý nghỉ việc

2.1 Thêm mới

Bước 1: Chọn yêu cầu nghỉ việc trên menu bên trái màn hình.
Màn hình chính Yêu cầu nghỉ việc
Bước 2: Sau đó chọn quản lý nghỉ việc và bấm vào biểu tượng
Bước 3: Màn hình sẽ hiện lên các mục yêu cầu điền thông tin cho việc thêm nghỉ việc.
Bảng thêm mới nghỉ việc
Bước 4: Điền xong thông tin, nhấn
để lưu lại.
Các trường có dấu * là bắt buộc.
Bật chế độ nửa ngày bằng cách ấn

2.2 Sửa/Xoá đơn xin nghỉ việc

3. Lịch

Lịch nghỉ việc
Có các chế độ phê duyệt cho trường hợp nghỉ việc theo màu khác nhau là Đang chờ duyệt, Được chấp nhận và Bị từ chối.
Bạn có thể xem lịch nghỉ việc theo ngày, tuần, tháng và lịch biểu.