HRM
Search
K

Khách hàng tiềm năng

Khi đổi trạng thái "Khách hàng tiềm năng" thành "Khách hàng" sẽ không thể đổi lại trạng thái cũ

1. Danh sách khách hàng tiềm năng

Bấm vào phần Khách hàng tiềm năng trên menu bên trái màn hình.
Sau đó, màn hình hiển thị danh sách các khách hàng tiềm năng như hình dưới đây
Bạn có thể xem chế độ hiển thị các mục theo nhóm khách hàng từ 10-100 người. Và tìm kiếm tên khách hàng trong thanh tìm kiếm bên phải màn hình.
Danh sách khách hàng tiềm năng

1.1 Thêm mới

Bấm vào biểu tượng
ở góc bên phải màn hình để thêm mới khách hàng.
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị bảng thêm khách hàng như sau:
Thêm khách hàng tiềm năng
Điền các thông tin về Tên - Họ khách hàng, Giới tính, Số điện thoại, Email sau đó
Bấm vào biểu tượng
để lưu thông tin khách hàng tiềm năng mới.
Bấm vào biểu tượng
để làm mới thông tin khách hàng.
Bấm vào biểu tượng
để trở lại màn hình chính.
Các trường có dấu * là bắt buộc.
Ngoài ra, có thể thêm ảnh cho hồ sơ khách hàng tại khung phía tay phải màn hình bằng cách tải tệp lên.

1.2 Xem/Xoá/Đổi thành khách hàng

Xem/sửa/xóa thông tin khách hàng tiềm năng
Bước 1: Bấm vào biểu tượng
để xem thông tin chi tiết của khách hàng đó.
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị thông tin chi tiết của khách hàng, bao gồm:
Bước 2: Bấm vào biểu tượng
để đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng.
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị thanh xác nhận yêu cầu thay đổi như sau:
Xác nhận thay đổi trạng thái khách hàng
Bấm vào biểu tượng
để chuyển đổi.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu chuyển đổi.
Bước 3: Bấm vào biểu tượng
để xóa thông tin khách hàng tiềm năng.
Sau đó màn hình sẽ hiển thị thanh xác nhận xóa thông tin khách hành như sau
Xóa thông tin khách hàng
Bấm vào biểu tượng
để xóa thông tin khách hàng.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu xóa thông tin khách hàng.