HRM
Search
K
Comment on page

Dự án

Để tạo dự án mới, vui lòng tạo "Khách hàng" trước

1. Dự án

1.1 Thêm mới

Bước 1: Bấm vào biểu tượng Dự án trên thanh công cụ
Khung dự án
Bước 2: Bấm vào biểu tượng
để thêm dự án mới.
Thanh thêm dự án
Sau đó, màn hình sẽ xuất hiện bảng thêm dự án bao gồm: Tên tiêu đề, Tên khách hàng, Giờ ước tính hoàn thành, Mức độ ưu tiên, Ngày bắt đầu - kết thức dự án, Tóm tắt dự án và Mô tả dự án.
Bảng thêm dự án
Bấm vào biểu tượng
để lưu dự án mới đã tạo.
Bấm vào biểu tượng
nếu muốn thay đổi dự án vừa tạo.
Bấm vào biểu tượng
để quay lại màn hình chính.
Các trường có dấu * là bắt buộc

1.2 Xem/Sửa/Xoá Dự án

Trường hợp 1: Bấm vào biểu tượng
bên dưới mỗi dự án để xem và sửa chi tiết dự án
Sau đó, màn hình sẽ xuất hiện một khung các chi tiết của dự án, bao gồm:

1.2.1 Thông tin tổng quan

Tổng quan dự án
Thông tin của dự án bao gồm: Tên dự án, Tên tiêu đề, Khách hàng, Giờ ước tính hoàn thành, Mức độ ưu tiên, Ngày bắt đầu - kết thúc dự án, Nhóm thực hiện...

1.2.2 Chỉnh sửa thông tin dự án

Chỉnh sửa thông tin dự án
Bảng chỉnh sửa thông tin dự án bao gồm: Tên dự án, Tên tiêu đề, Khách hàng, Giờ ước tính hoàn thành, Mức độ ưu tiên, Ngày bắt đầu - kết thúc dự án, Nhóm thực hiện...
Sau đó bấm
để lưu các thay đổi.
Các trường có dấu * là bắt buộc.

1.2.3 Thảo luận

Thảo luận về dự án
Nhập nội dung thảo luận các vấn đề liên quan đến dự án rồi bấm
để hoàn tất.

1.2.4 Nhật ký thay đổi (Tên SP: Nhật ký thời gian)

Nhật ký thời gian làm dự án
Bảng nhật ký thời gian bao gồm: Tên dự án, Nhân viên thực hiện, Thời gian bắt đầu - kết thúc dự án, Ngày bắt đầu - kết thúc dự án và Bản ghi nhớ dự án.
Sau khi nhập các thông tin về nhật ký thời gian, bấm
để hoàn tất.
Các trường có dấu * là bắt buộc.

1.2.5 Lỗi

Báo lỗi dự án
Trong quá trình làm dự án, nếu gặp lỗi, bạn có thể nhập thêm lỗi vào bảng báo lỗi, sau đó bấm
để lưu.

1.2.6 Nhiệm vụ của dự án

Nhiệm vụ của dự án
Danh sách các nhiệm vụ của dự án bao gồm: Tên tiêu đề, Nhóm thực hiện, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc...
Khi muốn thêm nhiệm vụ mới, bấm vào
, sau đó màn hình sẽ hiển thi như sau
Thêm nhiệm vụ cho dự án
Điền các thông tin liên quan đến nhiệm vụ, bao gồm: Tên tiêu đề, Ngày bắt đầu - kết thúc nhiệm vụ, Giờ ước tính hoàn thành...
Bấm vào biểu tượng
để lưu nhiệm vụ mới vừa tạo.
Bấm vào biểu tượng
để làm mới nhiệm vụ.
Bấm vào biểu tượng
để trở lại màn hình chính.
Các trường có dấu * là bắt buộc.

1.2.7 Đính kèm tệp

Thêm tệp đính kèm cho dự án
Khi có các tệp tin liên quan đến dự án, bấm chọn tệp tin để tải tệp lên, thêm tên tiêu đề cho tệp rồi bấm
để lưu.

1.2.8 Lưu ý

Thêm lưu ý cho dự án
Thêm các lưu ý cho dự án ở thanh " Đăng ghi chú".
Bấm biểu tượng
để thêm lưu ý mới.
Trường hợp 2: Bấm vào biểu tượng
để xóa dự án đã tạo.
Xem / Sửa / Xóa
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị thanh xác nhận xóa dự án như sau
Xóa dự án
Bấm vào biểu tượng
để xóa dự án.
Bấm vào biểu tượng
nếu không có nhu cầu xóa dự án.

2. Lịch

Bấm vào phần Lịch trên thanh công cụ
Lịch của dự án
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị Lịch các dự án cần hoàn thành như sau
Lịch tiến độ các dự án
Có các mức độ thể hiện tiến độ dự án, thể hiện bằng các màu khác nhau như: Chưa bắt đầu, Đang tiến hành, Đã hoàn thành, Cancelled và Tạm dừng. Các tiến độ này sẽ xuất hiện theo tên từng dự án và Ngày thực hiện dự án đó.
Có thể thay đổi chế độ xem Lịch theo Ngày, Tuần, Tháng hay Lịch Biểu tùy theo mục đích xem khác nhau.

3. Bảng Kanban

Bấm vào phần Bảng Kanban trên thanh công cụ
Sau đó, màn hình sẽ hiển thị một bảng các dự án như sau
Bảng Kanban các dự án
Có thể thêm các dự án mới bắt đầu ở cột "Chưa bắt đầu". Sau đó kéo dần các nhiệm vụ về bên phải , theo tiến độ thực hiện dự án cho đến khi: Đã hoàn thành".
Ngoài ra, các dự án không cần làm nữa sẽ được kéo sang cột "Cancelled". Hoặc các dự án chưa cần thực hiện ngay sẽ được kéo sang cột "Tạm dừng".